ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Skład Zarządu Spółdzielni:
1. Andrzej Marlęga – Prezes Zarządu
2. Ewa Gawlik – Z-ca Prezesa Zarządu
3. Dariusz Grzelak – Członek Zarządu