ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Skład Zarządu Spółdzielni:
1. Dariusz Grzelak – Prezes Zarządu
2. Ewa Gawlik – Z-ca Prezesa Zarządu
3.  Krzysztof Przybyszewski- Członek Zarządu