KONTAKT

ADRES:
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Zawidzu
ul. Mazowiecka 30
09 – 226 Zawidz Kościelny
NIP 776-000-06-76
Regon 000390426
E-MAIL
gszawidz@plock.home.pl
TELEFONY:
Sekretariat -24 2766103
Fax: 24 2766103
Księgowość   -24 2766150
Zaopatrzenie -24 2766147
Baza magazynowo-składowa w Zawidzu -24 2766192
Sklep spożywczy w Zawidzu -24 2766108
Sklep z art. gosp. domowego -24 2766165
Sklep spożywczo-przemysłowy w Jeżewie -24 2766711
Sklep spożywczo-przemysłowy w Słupi -24 2766920