29 sierpnia w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie Wójt Gminy Zawidz Dariusz Franczak podpisał z Dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Mikołajem Pawlakiem Umowę na dofinansowanie w ramach Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratownictwa drogowego i technicznego dla jednostek OSP Słupia i OSP Zawidz. Wysokość dofinansowania wyniosła 84 007,00 zł!OSP z terenu gminy Zawidz uzyskały największą kwotę w całym powiecie sierpeckim. Wkład własny Gminy wynosi zaledwie 1%. Zakupiony sprzęt przyczyni się do zwiększenia skuteczności działań naszych druhów oraz poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

40227548 1896452427105083 8213649582324711424 o